Academie voor Cultuurmanagement
 

Bescherming museumstukken

Bij het afstoten van collecties gaan musea belangrijke stukken beter beschermen. De Leidraad Afstoting Museale Object (LAMO) krijgt daarvoor een beschermwaardigheidstoets. Dat besloten de leden van de Nederlandse Museumvereniging. Ook gaan musea in de toekomst hun ontzamelplannen voor iedereen zichtbaar maken in een openbare afstotingsdatabase.

In hun collectieplannen geven musea volgens de nieuwe procedure aan in hoeverre een collectiestuk beschermwaardig is. Dat betekent dat het stuk voor het openbare cultuurbezit in Nederland dient te worden behouden. Bij het afstoten van een dergelijk stuk zal een onafhankelijke commissie het nog eens toetsen aan de hand van criteria ontleend aan de Wet Behoud Cultuurbezit. Als het werk voor Nederland van belang is, dan mag het museum het niet verkopen aan particulieren. Het afstoten in bulk is volgens de nieuwe aanpak eenvoudiger en sneller.

Siebe Weide, directeur van de Nederlandse Museumvereniging, is positief over de voorstellen: ‘Door de beschermwaardigheidstoets voorkomen wij dat belangrijke werken niet meer zichtbaar zijn voor het publiek in Nederland. Daarnaast wordt de hele procedure transparanter en effectiever.’

Met de nieuwe procedure geeft de vereniging uitvoering aan de adviezen van een commissie onder voorzitterschap van Frans Leijnse. Eind 2012 kwam deze commissie met aanbevelingen voor de LAMO. Aanleiding hiervoor was het afstoten van ‘The Schoolboy’s van Marlene Dumas door Museum Gouda.