Academie voor Cultuurmanagement
 

kwaliteit 

De Academie voor Cultuurmanagement kan rekenen op de steun en waardering van brancheorganisaties in de culturele sector. Kwaliteit is het leidende principe. Toetsing van die kwaliteit wordt tijdens alle cursussen en executive opleidingen gewaarborgd door de aanwezigheid van een programmaleider en via een evaluatieformulier beoordeeld door alle deelnemers. 

De Academie voor Cultuurmanagement is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO ziet erop toe dat haar leden voldoen aan kwaliteitseisen en gehouden zijn aan de algemene voorwaarden en de gedragscode. Daarmee is de Academie voor Cultuurmanagement ook onderworpen aan uitspraken van de Nationale Geschillencommissie. 

Lees hier de algemene voorwaarden en gedragscode beroep en bedrijf.
Lees hier de algemene voorwaarden en gedragscode consumenten.
Daarnaast hanteert de Academie haar eigen algemene voorwaarden.

NRTO Geschillen Commissie

klachtenafhandeling

De Academie doet er alles aan om u zo goed mogelijk te informeren. In de voorwaarden van het NRTO zijn de procedureregels van de klachtenafhandeling opgenomen. Wij zien erop toe dat de kwaliteit van onze programma aanbod te allen tijde 100% is. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn dan kunt u via deze link ons klachtenformulier downloaden.

Na invullen kunt u het formulier mailen naar office@academievoorcultuurmanagement.nl. U ontvangt van ons binnen 5 werkdagen een reactie met toelichting over de procedure. Wij zullen uw klacht vertrouwelijk behandelen.

Mochten wij uw klacht niet volledig kunnen behandelen dan kunt u deze en de communicatie nadien voorleggen aan de commissie van het NRTO. De beslissing van de commissie gebeurt in de vorm van een bindend advies. De Academie ziet erop toe dat dit advies op korte termijn wordt uitgevoerd.

 

agenda

cultuur