Academie voor Cultuurmanagement

deelnemerslijst downloaden

 

quotes


je kunt niet de hele rijstebrijberg in een keer opeten

probeer de ander te begrijpen. dat is niet hetzelfde als begrip hebben voor, dat kan altijd nog.

maak onderscheid tussen je privé mening en je professionele mening.

stap in het waardesysteem van de ander.

niet begrijpen en geen begrip hebben, is onprofessioneel.

leiderschap is: beladen thema's bespreken in vredestijd. 

als je vlekken krijgt, gaat het waarschijnlijk over waarden (uit je mentale programmering tussen 0-8 jaar). 

stel altijd de waarom-vraag. 

artikel 1 van de grondwet is leidend.  

cultuur is geen jasje dat je aan en uit kunt doen.

we zijn er voor iedereen maar we zijn van niemand.

wees niet bang om op te voeden. niet opvoeden is eigenlijk verwaarlozing.

 

 

rachid berragiy

 

visie en ontwikkeling van diversiteit

Diversiteit heeft een ontwikkeling doorgemaakt in Nederland: in eerste instantie was het een Social issue (‘we moeten de anderen helpen’ - intern gericht), vervolgens een Business Issue (‘we willen denkkracht binnenhalen en we kunnen er geld mee verdienen’ - extern gericht) . Nu is het zich aan het ontwikkelen tot Multicultureel Vakmanschap. 

In de groep merkten we dat de culturele sector nog tussen een social issue en een business issue in zit.

Bij Multicultureel vakmanschap gaat het om de combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag waarmee een professional effectief en efficiënt op kan treden in de hedendaagse samenleving en binnen moderne, inclusieve organisaties. 

Fundamenten van Multicultureel Vakmanschap (MCV):

  • Bewustwording van je eigen, onbewuste vooroordelen 
  • Privé rol en rol als professional scheiden. Bij MCV wordt beroep gedaan op rol als professional.
  • Verschil tussen ‘begrijpen’ en ‘begrip hebben.’ Concepten, culturele achtergronden etc. moet je kunnen begrijpen, begrip is niet altijd nodig. 

 

wat is cultuur?

Cultuur is een systeem dat gaat over waarden en normen. Cultuur verandert in de loop van de tijd. Cultuur wordt van generatie op generatie doorgegeven; kinderen worden tussen 0 en 8 jaar mentaal geprogrammeerd door hun omgeving, ouders, etc. Cultuur is voor leden van de groep vaak een onbewuste richtinggevende factor in hun doen/laten. Cultuur overstijgt etniciteit. 

 

het verschil tussen waarden en normen

  • Waarden: Aannamen omtrent wat goed, mooi, belangrijk, juist of niet juist is. Waarden zijn niet wetenschappelijk onderlegd: er kan niet worden aangetoond dat bepaalde waarden beter zijn dan andere. 
  • Normen: ‘Maatstaven voor goede of slechte gedragingen,’ die voor ieder groepslid gelden (doorgaans onuitgesproken).

 

uitslag van de test

 Met de bijeenkomst willen we bijdragen aan stap 1 en 2 van de Code Diversiteit en Inclusie: word je bewust van je mentale programmering en integreer diversiteit en inclusie in je visie.

stap 1: weet waar je staat

Onbewuste vooroordelen, iedereen heeft ze. De kunst is om die vooroordelen te herkennen. Onze meningen en opvattingen over ‘de ander’ worden geladen door ons eigen culturele referentiekader. Hierdoor wordt ons denken en handelen continu beinvloed. Word je bewust van je onbewuste vooroordelen (unconscious bias), krijg zicht op de blinde vlekken van jezelf en van je organisatie. Dat is essentieel om te kunnen werken aan diversiteit & inclusie.

stap 2: integreer diversiteit en inclusie in je visie 

Benoem in de missie, visie en doelstellingen van jouw organisatie wat diversiteit en inclusie betekenen voor jouw organisatie. Met het integreren van diversiteit en inclusie in de visie van je organisatie maak je duidelijk waar de noodzaak tot veranderen ligt.

  • Maak diversiteit en inclusie expliciet. Maak in de visie expliciet waarom het voor jouw organisatie belangrijk is om te werken aan diversiteit en inclusie. Zet communicatiemiddelen in om de visie met iedereen binnen de organisatie te delen. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de meerwaarde van diversiteit en inclusie.
  • Schets de omgeving. Maak in de visie duidelijk in welke omgeving jouw organisatie actief is, wat de kenmerken van de omgeving zijn in termen van diversiteit en inclusie, en hoe jouw organisatie zich tot die omgeving verhoudt.

Marjolein de Boer

06 - 260 58 404

marjolein@academievoorcultuurmanagement.nl