Academie voor Cultuurmanagement

Doelendoelgroep


Doelgroep:

Ervaren directeuren, managers, bestuurders en toezichthouders.

Doelstelling:

Je wordt geïnspireerd door sprekers van buiten de sector én collega’s, je kijkt in een open en veilige sfeer naar je eigen situatie, maakt kennis met tal van voorbeelden en gaat actief aan de slag met de handvatten die je krijgt aangereikt.

Duur:

3 bijeenkomsten van 14.30-20.00 uur

Kosten:

€ 742,90 exl.btw voor leden van brancheverenigingen die onderdeel uitmaken van de Federatie Cultuur. Anders bedraagt de investering voor dit programma € 874,-. Zie tips onderaan.

Aantal deelnemers:

min. 18 - max. 23

Sprekers

  • Rachid Berragly
  • Sofyan Mbarki
  • Mohammed Kassrioui

 

Inclusief leiderschap: de praktijk (vol)

Leidinggeven aan een culturele of creatieve organisatie is niet alleen keihard werken aan een mooi product. Je werkt ook aan een flexibele, hartelijke en uitnodigende organisatie. Je wil van betekenis zijn voor zoveel mogelijk verschillende mensen.

In deze drie geanimeerde en interactieve bijeenkomsten wijden we ons aan de praktijk van inclusief leiderschap. Je wordt geïnspireerd door topsprekers, wisselt van gedachten met collega’s, maar gaat ook zelf hard aan de slag. Op naar een plan van aanpak voor je eigen organisatie!

 

 

 

Ik ben benieuwd naar dit vervolg. We staan allemaal pas aan het begin en haast is geboden.

 

Download hier de brochure.

de thema's

6 april 2021: mentale programmering en visieontwikkeling

Tijdens je hele leven blijft je persoonlijke identiteit zich ontwikkelen. Zo ook je sociale en professionele identiteit: je wordt beïnvloed door de groepen waartoe je behoort en de organisatie waarin je je beweegt. Iedereen wil erkend worden als individu. Je familie, werk, afkomst of nationaliteit, geaardheid, beroepsgroep, cultuur, of religie: ze geven betekenis aan je leven en je kunt er moed en inspiratie uit putten. 

In deze bijeenkomst sta je stil bij het referentiekader dat bepalend is voor hoe jij de wereld ziet. Je krijgt inzicht in je eigen (onbewuste) aannames. We gaan het hebben over je ‘mentale programmering’: de normen en waarden die jouw waardesysteem vormen. Hierop is jouw leiderschap gebaseerd. Na het doorlopen van het bewustwordingsproces ga je je realiseren hoe belangrijk het is om te praten over mensen, in plaats van over doelgroepen.

Met de kennis en inzichten uit deze sessie kun je aan de slag met het (her)formuleren van de visie van jouw eigen organisatie.

21 april 2021: omgangsvormen en draagvlak

Om commitment en draagvlak te verkrijgen voor diversiteit en inclusie, is het belangrijk om te reflecteren op de sfeer binnen je organisatie. Hoe veilig is het er? Een veilige, stimulerende werksfeer is een belangrijke voorwaarde om intern gesprekken aan te kunnen gaan over – bijvoorbeeld - onbewuste vooroordelen en de wijze waarop deze bepalend zijn voor het beleid.

Omgangsvormen zijn een belangrijk thema in deze sessie: wat voor gedragingen en uitingen worden normaal gevonden, en wie bepaalt eigenlijk of bepaald gedrag gewenst is of juist niet?

Het doel van deze sessie is om te leren hoe je je kunt uitspreken en hoe je het zelfreflecterend vermogen binnen je organisatie kan vergroten. Daarnaast bekijken we welke stappen genomen moeten worden om alle professionals binnen de organisaties te betrekken bij het in gang zetten van veranderingen.


18 mei 2021: klaarstomen voor de praktijk

Tijdens het uitrollen van een nieuwe visie, en het uitwerken van een bijbehorend plan van aanpak, zul je mogelijk stuiten op weerstand. In deze sessie krijg je handvatten aangereikt om het hoofd te kunnen bieden aan dilemma’s en eventuele tegenslagen.

We schetsen een kader waarmee je op constructieve wijze om kunt gaan met dilemma’s met diversiteit. Daarnaast gaan we door middel van rollenspellen (met een trainingsacteur) oefenen met scenario’s en gespreksvoering.

Het is zo fijn om ergens te zijn waar energie, inspiratie en openheid samenkomt.


Benieuwd naar de sprekers en hun achtergrond? Je vindt ze hier.


praktisch

Je wordt om 14.30 uur ontvangen met koffie en thee. Het programma start om 15.00 uur en om 20.00 uur sluiten we af met een borrel. Om ervaringen uit te wisselen met collega’s en ter versterking van je netwerk is er ruim tijd ingepland voor het diner.

let op!

Mocht een fysieke bijeenkomst door de coronamaatregelen onmogelijk zijn dan hosten we een gedegen online meeting met breakout sessies en bezorgen we feestelijke catering bij je thuis. In dat geval berekenen we € 50,- korting voor een aangepast programma in een online sessie.

groepssamenstelling

Om de hoogste kwaliteit van het programma te kunnen garanderen, is het aantal deelnemers beperkt. Inschrijving geschiedt na ontvangst en beoordeling van je intakeformulier en vervolgens op volgorde van aanmelding: min. 18 – max. 30.

15% korting

Leden van deze brancheverenigingen krijgen 15% korting op de opleidingen met open inschrijving van de Academie voor Cultuurmanagement. Niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.

Investering

De investering voor dit programma € 874,- excl. btw. Ben je lid van een van de brancheverenigingen? Dan krijg je 15% korting.

Tip: Wist je dat je een bijdrage in je ontwikkelplan kunt aanvragen bij Werktuig PPO? Ze vergoeden 1/3 van je kosten tot een bedrag van € 2.000.- 

Als er sprake is van een financiële drempel, neem dan contact op met Sakina Saouti via sakinasaouti@codedi.nl.