Academie voor Cultuurmanagement

Overzicht alle cursusdata

 
 • Ondernemend leiderschap

  Leidinggeven aan een culturele organisatie is een strategie kiezen, ondernemen en managen in een bijzondere context. Met drie kernachtige inspiratiesessies in de Amsterdamse Academische Club ben je bijgepraat voor veranderende tijden.


  Op actuele thema’s deel je in de ervaring van andere branches en van goede voorbeelden uit de cultuur. Daarop reflecteren we met de Amsterdam Business School - met de laatste wetenschappelijke inzichten. Daarnaast is er uiteraard voloptijd om in gesprek te gaan met de andere deelnemers.

  Bekijk hier de brochure


  de thema's

  25 september: kwaliteit en positionering

  Voor leiders in de culturele sector staan kwaliteit en waarde voortdurend bovenaan de agenda. De manieren om kwaliteit en waarde te bewijzen zijn verschillend, maar volgen een aantal kernprincipes, verklaard in de wetenschap. Hoe herken je waarde die al aanwezig is in de organisatie en hoe vertaal je kwaliteit naar de buitenwereld? Bij deze bijeenkomst leer je hoe en wie overtuigd moet worden en waar de schaarse aandacht van de leider strategisch op gericht moet zijn.

  6 november: innoveren in netwerkverband

  Om te komen tot nieuwe producties, om nieuw publiek te bereiken of om te komen tot nieuwe manieren van werken, is samenwerking noodzakelijk. Steeds vaker werken we samen in complexe netwerkverbanden. Welke posities en rollen zijn er in zo’n netwerk? Hoe maak je er een succes van?

  15 januari 2019: van klanten naar vrienden

  Bezoekers écht betrekken en tevreden stellen, ze verleiden tot een herhaalbezoek – of wellicht zelfs tot donaties of vrijwilligerswerk vraagt om een uitnodigende houding en oprechte aandacht, maar is dat genoeg?


  Voor sprekers en praktische informatie....

  Bewaren

 • Cultuur Innovatie Jam


  Wil jij zorgen voor meer innovatie in de culturele sector?

  Tijdens Cultuur Innovatie Jam leren we innoveren met behulp van een ontwerpgerichte methode. Deze methode is geschikt voor alle soorten innovaties: het uitbrengen van een nieuw concept, digitale innovatie, strategie, het verbeteren van je marktpositie etc.

  In één dag doorlopen we een heel ontwerpproces: van analyse tot prototype. In meerdere groepen gaan we aan de slag met verschillende soorten cases op locatie. Bijvoorbeeld: hoe kunnen we zorgen voor vrolijkheid bij de entree? Hoe vinden bezoekers goed hun weg? Hoe zorgen we dat er een inspirerend, inhoudelijk gesprek op gang komt tussen medewerkers en publiek?

  Aan het einde van de dag is elke case geanalyseerd. We hebben talloze ideeën bedacht, voor elke case een concept ontwikkeld én getest.

  Kortom, in één dag leer je - onder begeleiding van ontwerpers – welk proces er nodig is om ook in je eigen organisatie ontwerpgericht aan de slag te gaan. Het wordt een dag vol energie, nieuwe inzichten, veel ideeën, ontwerpmethodieken en praktische handvaten.

  De beste indruk van de dag krijg je in dit filmpje.

 • Bootcamp Financieel Management

  De tweedaagse Bootcamp Financieel Management is een intensieve training waarbij je actief aan de slag gaat met het maken van begrotingen, analyseren van jaarrekeningen en het opstellen van stuurinformatie.

 • Ondernemingsraad

  Een goed functionerende OR

  Als Ondernemingsraad (OR) ben je voortdurend op zoek naar een gezond evenwicht tussen het belang van het personeel in jouw organisatie en het belang van de organisatie zelf. Je bent spreekbuis van de werkvloer én gesprekspartner van het management. Dat is een bijzondere positie met een grote verantwoordelijkheid.

  Elke culturele organisatie heeft baat bij een goed functionerende Ondernemingsraad die de context van de organisatie begrijpt en de slagkracht  effectief helpt te vergroten. Je hebt als OR-lid een behoorlijk pakket aan kennis en vaardigheden nodig om optimaal te kunnen functioneren. Hoofddoel van de training is je in staat te stellen systematisch de werksituatie te kunnen analyseren. Je hoeft geen inhoudelijk expert op alle gebieden van HRM en bedrijfsvoering te zijn, maar je bent wel in staat concreet en precies jouw grenzen aan te geven en jouw perspectieven af te wegen.

  Deze training is op maat gemaakt voor de culturele sector.

  Onderwerpen

  • hoe de omgeving verandert en wat dat betekent voor culturele organisaties
  • missie en idealen versus realiteit van jaarrekening (of artistiek versus zakelijk)
  • gezonde bedrijfsvoering en de kijk op het personeel (geen onkostenpost maar een investering)
  • benutten van de bevlogenheid van medewerkers in veranderingen

  Tijdens deze intensieve dag – een mix van kennisoverdracht, vaardigheidstraining en het uitwisselen van ervaringen - krijg je handreikingen die je meteen kunt toepassen. Daarbij is het mogelijk van te voren aan te geven over welke onderwerpen je vooral wilt spreken. De focus ligt op het stellen van de juiste vragen en het bepalen en onderbouwen van de prioriteiten.

 

'Hartelijkheid, de stille kracht waar iedereen om vraagt'