Academie voor Cultuurmanagement

Overzicht alle cursusdata

 
 • Levende Cijfers de Basis

  Directeuren, zakelijk leiders, management teams, subsidieverstrekkers en adviseurs die cijfers tot nog toe wat vermeden hebben. 

  De training:

  Levende Cijfers de Basis geeft een (her)introductie in de financiële taal, maar dan in gewone mensentaal. We benaderen de leerstof vanuit het perspectief van de manager en van diegene die de verantwoordelijkheid heeft voor een organisatie of een onderdeel ervan. Ook voor de manager die wil weten of hij kan investeren of dat hij op de kosten moet letten, omzet moet maken en voldoende weerstandsvermogen heeft, is deze training geschikt.

  In de Basis leer je de meest belangrijke begrippen aan de hand van theorie. De training is toepassingsgericht en er wordt gebruikt gemaakt van twee cases. De cursus wordt ondersteund door een e-boek.

 • Levende Cijfers Beoordelen & Beslissen

  In Levende Cijfers Beoordelen en Beslissen leer je hoe je systematisch cijfers leest, observeren en op zoek te gaan naar oorzaken.

  Regelmatig wordt een resultatenrekening en een balans geproduceerd. Hierin staan de prestaties van de organisatie en hoe deze ervoor staat. Het lezen van die rapporten is vaak niet het leukste werk en wordt vaak als ingewikkeld ervaren. Als je een resultatenrekening en balans goed kan lezen, vertelt het veel meer over je organisatie dan je weet uit je dagelijkse ervaring op de werkvloer.

  Cijfers vertellen iets over je processen, verkoop, inkoop en productie. Als je die cijfers leest leer je je bedrijf kennen. Komt de stijging van de omzet door meer voorstellingen, meer bezoekers of hogere entreeprijzen of een combinatie? Als je op kosten wil besparen, in welke processen wil je dat dan doen?

 • Levende Cijfers Begroten & Bijsturen

  Een begroting heb je vaak nodig om de subsidiegever te informeren, maar er zijn ook werkbegrotingen. Een werkbegroting is een vertaling van het beleid naar cijfers. Het verschil van die twee komt tot uitdrukking in een metafoor. Met een werkbegroting bepaal je hoe je in Parijs uitkomt en met de subsidiebegroting dat je verbruik niet meer is dan 1 op 20.

  De werkbegroting helpt je de zaak te besturen en alternatieven te kiezen wanneer het niet gaat zoals gepland. Het is een instrument om te besturen en dus bij te sturen. Essentieel voor beleid maken en begroten zijn de volgende begrippen: beleid en ambitie, vaste kosten, risico en rendement en sunk costs. Tijdens de training krijg je deze begrippen en verbanden ertussen uitgelegd. Een goed begrip van de werkbegroting is fundamenteel voor beslissen en goed besturen.

 • Ondernemingsraad

  Een goed functionerende OR

  Als Ondernemingsraad (OR) ben je voortdurend op zoek naar een gezond evenwicht tussen het belang van het personeel in jouw organisatie en het belang van de organisatie zelf. Je bent spreekbuis van de werkvloer én gesprekspartner van het management. Dat is een bijzondere positie met een grote verantwoordelijkheid.

  Elke culturele organisatie heeft baat bij een goed functionerende Ondernemingsraad die de context van de organisatie begrijpt en de slagkracht  effectief helpt te vergroten. Je hebt als OR-lid een behoorlijk pakket aan kennis en vaardigheden nodig om optimaal te kunnen functioneren. Hoofddoel van de training is je in staat te stellen systematisch de werksituatie te kunnen analyseren. Je hoeft geen inhoudelijk expert op alle gebieden van HRM en bedrijfsvoering te zijn, maar je bent wel in staat concreet en precies jouw grenzen aan te geven en jouw perspectieven af te wegen.

  Deze training is op maat gemaakt voor de culturele sector.

  Onderwerpen

  • hoe de omgeving verandert en wat dat betekent voor culturele organisaties
  • missie en idealen versus realiteit van jaarrekening (of artistiek versus zakelijk)
  • gezonde bedrijfsvoering en de kijk op het personeel (geen onkostenpost maar een investering)
  • benutten van de bevlogenheid van medewerkers in veranderingen

  Tijdens deze intensieve dag – een mix van kennisoverdracht, vaardigheidstraining en het uitwisselen van ervaringen - krijg je handreikingen die je meteen kunt toepassen. Daarbij is het mogelijk van te voren aan te geven over welke onderwerpen je vooral wilt spreken. De focus ligt op het stellen van de juiste vragen en het bepalen en onderbouwen van de prioriteiten.

 

'Hartelijkheid, de stille kracht waar iedereen om vraagt'