Academie voor Cultuurmanagement

locatie

Kunstkamer Utrecht
Kromme Nieuwegracht 8
Utrecht

Zie voor bereikbaarheid


programma

09.00 inloop

09.30 start programma

12.30 lunch

13.00 hervatten programma

16.00 einde

Naar aanleiding van jullie antwoorden op de vragen, bereidt Marc het programma voor. Meer inhoudelijke informatie volgt nog.

 

deelnemerslijst

Download hier de deelnemerslijst: Deelnemers

neem je laptop mee!

 

bootcamp financieel management

Beste deelnemer,

Hartstikke leuk dat wij je op 12 februari en 7 maart mogen begroeten. We hebben een mooie groep! Op deze pagina vind je alle praktische  informatie - en na afloop de presentatie en de oefeningen.

Wij zorgen voor koffie, thee, drankjes en een lunch. Als er allergieën of andere eetwensen zijn dan horen wij dat graag.

Hieronder vind je voor de zekerheid nog de vragen van onze docent Marc Pil ....

------

Hallo!

Je hebt je ingeschreven voor het Bootcamp Financieel Management van de Academie voor Cultuurmanagement. Hartstikke leuk! Onze docent, Marc Pil, heeft veel zin om met jou aan de slag te gaan.

In de voorbereiding op het Bootcamp heeft hij een aantal vragen voor je. Hij wil namelijk dat de training zo goed mogelijk aansluit bij het niveau en de wensen van de groep.

Uit de intakeformulieren kan hij de volgende vragen destilleren:

  • Hoe maak je een goede jaarbegroting?
  • Hoe stuur je strategisch op cijfers?
  • Hoe stuur je op budget?
  • Hoe voer je het goede gesprek met accountant en financier? 

Om een inschatting te maken van je kennis en achtergrond zou hij graag de volgende aanvullende informatie van je krijgen:

A. Hoe schat je je eigen vaardigheden in m.b.t. financieel management? Denk aan wat je in eerdere training/opleiding/praktijkervaring hebt geleerd en gedaan m.b.t. onderwerpen als projectbegroting, exploitatierekening, balans, debet/credit, eigen vermogen, afschrijvingen, vreemd vermogen, vaste-variabele kosten, break-even, en ratio-analyses. Is dat allemaal gesneden koek of zijn onderwerpen een beetje weggezakt?

B. Hoe hoog is het budget waar jij voor verantwoordelijk bent, en hoe hoog is het budget van de hele organisatie?

C. Stuur een actuele begroting van een project/afdeling waar jij verantwoordelijk voor bent én de jaarrekening 2017 van je organisatie. 

D. Schat je Excel vaardigheden in met een rapportcijfer van 1 tot 10, waarbij je met 10 een Excel tovenaar bent.

Wil je deze vragen (kort) beantwoorden en zo spoedig mogelijk aan ons terug sturen? Alvast bedankt!

We kijken er naar uit je te ontmoeten op 12 februari tijdens ons eerste Bootcamp.
 

Hartelijke groet,

namens Marc Pil

over marc pil

Marc Pil heeft bedrijfskunde gestudeerd en is vervolgens gaan werken waar zijn hart ligt, in de culturele sector. Marc is zakelijk directeur bij Jakop Ahlbom Company. Marc was negen jaar zakelijk directeur van het Amsterdams Kleinkunst Festival en drie jaar zakelijk leider bij Over het IJ Festival”. Naast vele adviesopdrachten was hij ook docent management aan de Reinwardt Academie. Marc is onze vaste samenwerkingspartner. 

 

contact

Cathelijne Feenstra
office@academievoorcultuurmanagement.nl 
06-47 43 29 18 

Marjolein de Boer
marjolein@academievoorcultuurmanagement.nl
06-260 58 404