Academie voor Cultuurmanagement

Doelendoelgroep


Doelgroep:

Leden van een Ondernemingsraad

Doelstelling:

Je kunt systematisch je werksituatie analyseren. Je bent nog geen inhoudelijk expert op alle gebieden van HRM en bedrijfsvoering, maar je bent na deze dag wel in staat jouw grenzen aan te geven, jouw perspectieven af te wegen, de juiste vragen te stellen en jouw prioriteiten te bepalen en te onderbouwen.

Duur:

Eén intensieve dag

Kosten:

€ 395,00

Aantal deelnemers:

min. 8 - max. 16

Sprekers

Peter Bosma studeerde Nederlands en Theaterwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Hij is publicist, onderzoeker en filmprogrammeur en heeft een brede ervaring als docent cultuurmanagement in het hoger onderwijs en publiceerde o.a. over personeelsbeleid in de culturele sector.

Locatie

Cultuurconnectie, Lucas Bolwerk Utrecht

 

Ondernemingsraad


Een goed functionerende OR

Als Ondernemingsraad (OR) ben je voortdurend op zoek naar een gezond evenwicht tussen het belang van het personeel in jouw organisatie en het belang van de organisatie zelf. Je bent spreekbuis van de werkvloer én gesprekspartner van het management. Dat is een bijzondere positie met een grote verantwoordelijkheid.

Elke culturele organisatie heeft baat bij een goed functionerende Ondernemingsraad die de context van de organisatie begrijpt en de slagkracht  effectief helpt te vergroten. Je hebt als OR-lid een behoorlijk pakket aan kennis en vaardigheden nodig om optimaal te kunnen functioneren. Hoofddoel van de training is je in staat te stellen systematisch de werksituatie te kunnen analyseren. Je hoeft geen inhoudelijk expert op alle gebieden van HRM en bedrijfsvoering te zijn, maar je bent wel in staat concreet en precies jouw grenzen aan te geven en jouw perspectieven af te wegen.

Deze training is op maat gemaakt voor de culturele sector.

Onderwerpen

  • hoe de omgeving verandert en wat dat betekent voor culturele organisaties
  • missie en idealen versus realiteit van jaarrekening (of artistiek versus zakelijk)
  • gezonde bedrijfsvoering en de kijk op het personeel (geen onkostenpost maar een investering)
  • benutten van de bevlogenheid van medewerkers in veranderingen

Tijdens deze intensieve dag – een mix van kennisoverdracht, vaardigheidstraining en het uitwisselen van ervaringen - krijg je handreikingen die je meteen kunt toepassen. Daarbij is het mogelijk van te voren aan te geven over welke onderwerpen je vooral wilt spreken. De focus ligt op het stellen van de juiste vragen en het bepalen en onderbouwen van de prioriteiten.

Lees meer ...