Academie voor Cultuurmanagement

Doelendoelgroep


Doelgroep:

directeuren, zakelijk leiders, management teams, adviseurs, subsidieverstrekkers die Levende Cijfers, de basis hebben gevolgd of anderszins al thuis zijn geraakt in de basisbegrippen en een balans en winst- en verliesrekening kunnen lezen. Zij die verantw

Doelstelling:

  • Een ambitie vertalen naar een begroting.
  • Onderscheid maken tussen vaste kosten en variabele en weet je wat je taakstelling is.
  • Een verband leggen tussen de risico’s van je plannen, de opbrengsten en beïnvloeden via je vakmanschap.
  • Je voortgang meten en daar op bijsturen
  • Een financieel plan maken voor financiering (business case).

Duur:

2 dagen

Kosten:

€ 795,00

Aantal deelnemers:

min. 4 - max. 12

Sprekers

Ronald van Tol
Artikel

Locatie

Utrecht

 

LevendeCijfersBegroten&Bijsturen


Een begroting heb je vaak nodig om de subsidiegever te informeren, maar er zijn ook werkbegrotingen. Een werkbegroting is een vertaling van het beleid naar cijfers. Het verschil van die twee komt tot uitdrukking in een metafoor. Met een werkbegroting bepaal je hoe je in Parijs uitkomt en met de subsidiebegroting dat je verbruik niet meer is dan 1 op 20.

De werkbegroting helpt je de zaak te besturen en alternatieven te kiezen wanneer het niet gaat zoals gepland. Het is een instrument om te besturen en dus bij te sturen. Essentieel voor beleid maken en begroten zijn de volgende begrippen: beleid en ambitie, vaste kosten, risico en rendement en sunk costs. Tijdens de training krijg je deze begrippen en verbanden ertussen uitgelegd. Een goed begrip van de werkbegroting is fundamenteel voor beslissen en goed besturen.

Lees meer ...
 
volgons

Twitter