Academie voor Cultuurmanagement

WHY Simon Sinek

 

verslag 19 mei

Anne introduceert het thema van de dag. Er zijn veel ontwikkelingen die invloed hebben op de toekomst van het Stadsarchief: hoe kun je virtueel een functie hebben. Vandaag inventariseren we, alle ideeën zijn welkom. Daaraan is geen gebrek: bij de interviews bleek al de grote bevlogenheid op Het Stadsarchief.

Wat verandert er?

Marjolein gaat het gesprek aan over de veranderingen in de culturele sector. Haar presentatie kun je hier downloaden. Veel veranderingen zijn herkenbaar voor het archief:

 • Digitalisering heeft enorme impact, veel is inmiddels vindbaar via de website. Vroeger zat de kennis vooral bij de archivarissen, nu vertelt de archivaris waar je de kennis kunt vinden en het gaat nog verder: er wordt samengewerkt met publiek dat zelf verhalen of foto's inbrengt (crowd sourcing).
 • Samenwerking met anderen wordt steeds belangrijker. Bijvoorbeeld om samen meer diensten of producten te hebben. Om relaties aan te gaan met andere organisaties, is het belangrijk goed te vertellen waartoe je op aarde bent (zie Simon Sinek). Mieke is daar goed in. Dat verhaal moet je samen goed oefenen.
 • Museumbezoek is het nieuwe funshoppen: mensen vinden cultuur steeds meer een alibi voor een ontmoeting. Daar moet je ontvangst en daar moeten je faciliteiten op afgestemd zijn.

Interview met Ynze: stadsarchief 2.0

 • We hebben heel veel taken en moeten keuzes maken, focus aanbrengen. Zijn we een winkelstraat of een warenhuis? De toekomst ligt in het warenhuis: veel meer verbindingen tussen de huidige eenpersoons-winkels. 
 • Veel mensen zijn al heel lang verbonden aan het archief. Er is enorme bevlogenheid, maar hoe blijf je fris? Dagen zoals deze zijn daar belangrijk in, omdat we met zijn allen de blik verruimen.  
 • Marjolein is nieuwsgiering naar Ynze's externe rol. Wat zijn zijn belangrijkste contacten? Ynze vertelt over de wethouders waar hij mee te maken heeft, de toekomst van de locatie, het e-depot, de begroting 2017, het museum. 
 • Wat hem ook bezig houdt: de wereld verandert ongelooflijk snel. Door digitalisering vooral. De website verandert continu. Het houdt niet op. Je moet steeds inspelen op veranderingen.
 • Nu is er een belangrijke ontwikkeling: er is een akkoord op het digitaliseren van bouwvergunningen. Dat is een project van 5 jaar. Het betekent dat minstens de helft van de klanten van de Studiezaal daar straks niet meer voor komt. Dat maakt het mogelijk om andere diensten te verlenen. Het is belangrijk om dan goed na te denken wat onze toegevoegde waarde dan is. Bijvoorbeeld: digitale gemeenschap opzetten; crowdsourcing. Ynze was onlangs bij Picturae waar ze oude kaarten digitaal koppelen aan de huidige kaarten. 

Hans reageert: hij hoort het verhaal van Ynze nu pas voor het eerst in deze samenhang.
Marjolein: daarvoor zijn we hier vandaag, om dit idee te omarmen. Mee eens? Iedereen knikt.

Welke trends zijn waarschijnlijk en hebben veel impact?

 • Globale samenleving:  hogere snelheid van leven / overal bij willen zijn (YOLO) / mobiliteit van werkplekken / reizen  / druk / ... maar ook de reactie: actief onthaasten / lokale geschiedenis / zelfvoorzienend, eigen leven, eigen straat
 • Diverse samenleving: andere gezingssamenstelling / diversiteit / eenzaamheid / krasse knarren
 • De maakbare samenleving: altijd geluk willen hebben / snelle oplossingen / gemakzucht
 • Netwerksamenleving: co-creatie / onderdeel willen zijn van / gezien willen worden / 
 • Verantwoordelijke samenleving: klimaatvriendelijk / biologisch / milieutechniek
 • Egalitaire samenleving: autoriteit staat onder druk / verantwoordingsplicht / internet en tv 
 • Digitale samenleving: big brother (privacy), sociale media / gamen / hypes ... maar ook de museale waarde van papier

Ynze legt verbanden: hoe moet je dit positief oppakken, we hangen nog een beetje in de twintigste eeuw. De aansluiting is er nog niet echt. We moeten meer naar de 21ste eeuw.

wat betekent dat?

We denken verschillend over hoe toereikend de huidige missie van het Stadsarchief is. Belangrijk wordt op een pro-actiever manier de dialoog aan te gaan: luisteren naar groepen / gemeenschappen in de stad en daar wat mee doen, hen ook invloed geven, dus naar echte co-creatie gaan. Dat betekent ook dat je intern op een andere manier gaat werken, de eenpersoonswinkeltjes zijn dan niet meer toereikend.

waar is de energie?

Anne doet een oproep. Ze mist de passie en energie die ze zag bij de interviews. Er is zoveel potentie. Wat is er aan de hand? 
Marjolein gaat het gesprek met de groep aan over onduidelijkheden, teleurstellingen en terugtrekkende bewegingen. Het heeft alleen zin om verder te gaan als de wil er is. We parkeren een aantal onderwerpen en gaan na een pauze verder met degenen die willen.

Parkeren voor 3 juni:

 • Dingen niet afmaken

 • Communicatie: duidelijke afspraken maken en je er aan houden

 • Richting aangeven / focus

 • Grenzen stellen

 • Verantwoordelijkheid en bevoegdheden

 • Overzicht

 • Haal en brengplicht

 • Planning

 • Concreet dingen 

 • Proberen versus ambtelijk

 • Overgeërfd gedrag (bananen): waarom doen we dit nog als we niet meer weten waarom 

 • Roddelen en klagen / focus op het negatieve

We blijven compleet, de wil is er! We kijken naar de doelgroepen en komen tot de conclusie dat we de huidige doelgroepen willen blijven bedienen, maar wel met eigentijdse producten willen komen.  

keuzes en focus

Naast onze wettelijke taken - toegankelijke maken van archieven en archiefinspectie - hebben we nu de volgende activiteiten:

 • Publieksbegeleiding (workshops, lezingen, educatie, exposities)
 • Media (website, social media, e-depot, foto's vrij downloadbaar, virtuele rondleiding)
 • Crowdsourcing (foto's van publiek, buurtbank, vele handen, vrijwilligers)
 • Events (het hele jaar aanwezig, Cultuurnacht, Open Monumentendag)

We willen ook keuzes maken. Sommigen dingen zijn duidelijk: we versturen geen brieven meer. Publicaties op papier en foto-bestellingen zijn verleden tijd. En we gaan met de klant een gelijkwaardige relatie aan: pamperen (betuttelen) doen we niet meer. Met enige pijn in het hart houden we binnenkort waarschijnlijk op met printen, kaartenbakken en natuurlijk de bouwtekeningen. Dat geeft ook ruimte voor nieuwe dingen.

Ynze ziet de volgende keuzes:

 • Wat bieden we de klant op de Studiezaal?
 • Toegangen in het archief: ruim of beperkt
 • Acquisitie: wat wel en wat niet?
 • Historisch onderzoek: welke focus?


 

opdracht

In vier groepen is nagedacht over mogelijke producten:

 1. virtuele rondleiding door de stad & de geschiedenis 
 2. virtuele rondleiding door het stadsarchief achter de schermen.
 3. buurtfeest in Zandberg 
 4. Genealogiecafé 

reactie Ynze

Hierbij de reactie van Ynze om de voorstellen verder te helpen: "Voor mij is belangrijk dat de voorstellen passen bij de criteria die we in het klooster  hebben vastgesteld voor een 21e-eeuwse manier van werken:
 • proactief de dialoog aangaan met (groepen in) de stad; het werken met gemeenschappen
 • we moeten projecten aankunnen naast het reguliere werk & het project moet een bepaalde meerwaarde hebben, bijvoorbeeld het bereiken van een nieuwe gemeenschap, of het opnieuw wegzetten van het stadsarchief als een interessante speler in het erfgoedveld" 

Vragen

Daarbij stelt Ynze de volgende algemene vragen:
 1. Hoe maken we de plannen zo dat ze aan bovenstaande twee criteria voldoen? Is het uiteindelijke product een kernactiviteit van het stadsarchief?
 2. Hoeveel tijd en geld is er met de plannen gemoeid? Hoe verhoudt zich dat tot de (immateriële) opbrengsten?
 3. Wat als het een succes wordt?

En deze specifieke vragen:

 • Over de virtuele rondleidingen: voor wie zijn de rondleidingen bedoeld? Welke gemeenschap ondersteunt dit product? Vervangt het een bestaand product waardoor we tijd vrijmaken?
 • Over het feest: is het organiseren van feesten een kernactiviteit van het stadsarchief? Is een wijk het juiste niveau om verhalen op te halen, of moeten we specifieker zijn, om de opgehaalde verhalen in een goede context weg te kunnen zetten? met andere woorden; wat zijn de verhalen waarnaar we op zoek zijn? Hoe verhouden (de begrippen) feest en Stadsarchief Breda zich tot elkaar? Is dat een logische, begrijpbare link?
 • Over het Genealogiecafé: komt het café naast of in plaats van onze traditionele openstelling? Is dit het begin van een andere manier van bezoekers te helpen, op meerdere terreinen?

voor de volgende keer: 

Breng jullie idee een paar stappen verder door erover na te denken:

 • hoe het gaat passen bij de 21ste-eeuwse manier van werken
 • wat jullie antwoord is op de vragen van Ynze
 • wat en wie je nodig hebt om het te realiseren 

Kom daarvoor minimaal 1x als groepje bij elkaar en stuur ons uiterlijk op 2 juni een mail met je bevindingen.
Op 3 juni krijg je de gelegenheid om per groepje in 5 minuten je idee te pitchen!

 

 • Anne@academievoorcultuurmanagement.nl
 • Marjolein@academievoorcultuurmanagement.nl