Academie voor Cultuurmanagement

Doelendoelgroep


Doelgroep:

managers, directeuren en bestuurders

Doelstelling:

Je krijgt nieuwe inzichten in de belangrijkste trends en ontwikkelingen. Je laat je inspireren door topdocenten van buiten de sector én collega’s.

Duur:

4 avonden

Kosten:

1.485 voor de serie en 385,- per avond

Aantal deelnemers:

min. 15 - max. 30

Sprekers

  • Dick Rijken & Oscar van der Pluijm
  • Peter Verbaas & Marieke van Schijndel
  • Astrid Wassenaar & Frithjof de Waard
  • Edgar Karssing & Femke Eerland

 

Leiderschap-executivemeetings


Leiding geven aan een culturele organisatie is een strategie kiezen, ondernemen en managen in een bijzondere context. In deze serie Executive Meetings, ontwikkeld met Cultuur+Ondernemen, staat het leiderschap in de culturele sector centraal - toegespitst op de veranderende tijd waarin we leven.  

Korting via Sector Plan Cultuur? Informeer naar de mogelijkheden.

de thema's

Leve de netwerksamenleving

Geen hiërarchie maar horizontale samenwerking. Geen regisseur maar zelforganisatie. Het organiseren van zelforganisatie is veelbelovend, maar ook veel werk. In netwerken is het ontwikkelen van duurzame relaties belangrijker dan het communiceren met doelgroepen (dat was de vorige eeuw). Geen marketing, maar samenwerking. Geen educatie, maar helpen met zelforganisatie. Alles verandert en toch blijft alles hetzelfde. Van alles wat we doen, zal de vorm veranderen, maar niet de essentie. Toegevoegde waarde, betekenis en identiteit worden belangrijker dan ooit, maar moeten opnieuw vormgegeven worden in samenwerking met vele soorten spelers.

Van transacties naar relaties

Na de bezuinigingen op de subsidies bleek dat door de crisis ook het geven van geld aan cultuur is gedaald. Daarbij verwachten zowel sponsors als particulieren veel meer terug dan vroeger - of misschien niet meer, maar iets anders. Financiering draait steeds meer om relaties in plaats van om transacties. Hoe zorg je voor goede relaties? Hoe bereik je een zakelijk doel in een prettig relatiegesprek?

Onderdak voor een ontmoeting

Cultuurbezoek wordt steeds vaker een sociale gelegenheid: een ontmoeting, waarbij de authentieke setting belangrijk is (het museum, de bibliotheek). Van de faciliteiten wordt veel meer verwacht dan vroeger. Van oudsher hebben veel culturele organisaties de horeca en de winkel uitbesteed. Maar als het hoort bij je beleving, hoe organiseer je dat dan optimaal?

Moedig voorwaarts

Culturele organisaties hebben een “opdracht”, maar richten zich ook steeds nadrukkelijker op de markt. Dat vergt stuurmanskunst en flexibiliteit. Maar met te veel aanpassingen aan subsidiegevers, stakeholders of publiek ben je nauwelijks herkenbaar meer. Het is belangrijk je te durven onderscheiden en activiteiten buiten de gebaande paden te organiseren. Hoe kom je tot onafhankelijke en koersvaste keuzes? Hoe ga je om met de dilemma’s? Welke interventies zijn denkbaar?

De avonden:
 

12 oktober: Leve de netwerksamenleving

Dick Rijken is lector Informatietechnologie en Samenleving aan De Haagse Hogeschool. Hij onderzoekt o.a. hoe lokale betekenis en culturele identiteit veranderen in de overgang van een industriële consumptiemaatschappij naar een netwerksamenleving en op welke manier organisaties zichzelf opnieuw moeten uitvinden om te kunnen overleven.

Oscar van der Pluijm is directeur van WMDC / GROUNDS, met als thuisbasis Rotterdam: een wereldstad met een enorme diversiteit aan muzikale en culturele uitingsvormen. Van Hip Hop tot symfonieorkest, van fanfare tot Caribische brassbands: die verscheidenheid wil WMDC / GOUNDS volledige ruimte bieden.

9 november: Van transactie naar relaties 

Peter Verbaas is verbonden aan Nyenrode Business Universiteit en docent van diverse wealthmanagement opleidingen. Peter was jarenlang actief in de financiële sector en adviseerde vermogende families o.a. over filantropie. Hij heeft veel bijgedragen aan het denken over Impact Investing, hij boog zich voor OCW over Cultuur Mecenaat en is trainer/coach bij het programma Wijzer Werven waar zijn bedrijf Charistar in participeert. Peter is toezichthouder en commissaris bij Oxfam Novib, UBS Bank Nederland, VUMC Fonds en het ASN Novib microkredietfonds.

Marieke van Schijndel is directeur van Museum Catharijneconvent. Als eerste Nederlandse museum kreeg het Catharijneconvent een ruimhartige schenking voor een “endowed museum educator”: een senior educatief medewerker voor een groot landelijk educatieproject.

7 december: Onderdak voor een ontmoeting

Astrid Wassenaar is commercieel directeur van DierenPark Amersfoort dat vanaf de zomer 2016 flink wordt uitgebreid. De uitbreiding is onderdeel van een meerjarenplan waarbij de speelse kind georiënteerde positionering wordt neergezet. Hierbij staat centraal: hoe zetten we een consistente topbeleving neer voor de bezoekers, hoe passen we de horeca en faciliteiten daarin? En hoe organiseren we dat kostenefficiënt, plezierig voor de bezoekers en zonder concessies aan onze idealen.? 

Frithjof de Waard, oprichter van Partners in Hospitality, was onder veel meer betrokken bij Madurodam, het Nederlands Openlucht Museum, Science center NEMO. Het Fotofestival Naarden en World Press Photo zijn trouwe klanten. Het afgelopen jaar was hij een van de iniatiefnemers van Gustafson, een pop-up initiatief in het Westerpark in Amsterdam. 

24 januari: Moedig voorwaarts

Edgar Karssing is universitair hoofddocent beroepsethiek en integriteitsmanagement aan Nyenrode Business Universiteit. Belangrijke thema’s in zijn werk zijn integriteit, beroepstrots, vertrouwen, vriendschap en morele moed. Morele moed is de moed om te doen wat je juist acht, ondanks de aanwezigheid van gevaar. En dan  je oordeel ook in handelen omzetten, want moed slaat de brug tussen denken en doen.

Femke Eerland is algemeen directeur van Noorderzon Groningen, een unieke combinatie van een internationaal (podium)kunstenfestival met een groots sociaal zomerfeest. Onlangs ontving Noorderzon de Europese EFFE_Award voor trendsetting & innovative festivals.

Voor praktische informatie..


Lees meer ...
 

Nyenrode Business Universiteit

Straatweg 25 Maarssen