Academie voor Cultuurmanagement

Overzicht alle cursusdata

 
 • Leiderschap in de Cultuursector

  Leidinggeven aan een culturele organisatie is een strategie kiezen, ondernemen en managen in een bijzondere context. In deze geanimeerde en interactieve bijeenkomsten staat het leiderschap in de culturele sector centraal - met actuele thema's - en een kijkje achter de schermen. Letterlijk: we reizen langs vier locaties met ieder een eigen verhaal. 


  Download hier de brochure 

  de thema's

  26 september: moedig voorwaarts

  Culturele organisaties hebben een “opdracht”, maar richten zich ook steeds nadrukkelijker op de markt. Dat vergt stuurmanskunst en flexibiliteit. Maar met te veel aanpassingen aan subsidiegevers, stakeholders of publiek ben je nauwelijks herkenbaar meer. Het is belangrijk je te durven onderscheiden en activiteiten buiten de gebaande paden te organiseren. Hoe doe je dat? Hoe kom je tot onafhankelijke en koersvaste keuzes? Hoe ga je om met dilemma’s?

  Locatie: Festival Tweetakt, Utrecht

  1 november: positie kiezen en richting geven

  Organisaties zijn bewezen succesvoller als ze werken vanuit dát wat ze uniek maakt: hun identiteit en overtuiging, ofwel hun merk. Daar kan in de cultuur nog veel meer gebruik van worden gemaakt. Door die uniciteit als kompas te gebruiken werk je niet alleen aan een sterk merk, maar ben je als leider richtinggevend voor een veerkrachtige organisatie met heldere prioriteiten en zelfstandige medewerkers. Hoe bereik je dat?

  Locatie: Stedelijk Museum, Amsterdam

  21 november: onderdak voor een ontmoeting

  Cultuurbezoek wordt steeds vaker een sociale gelegenheid: een ontmoeting, waarbij de authentieke setting belangrijk is (het museum, de bibliotheek, het theater). Van de faciliteiten wordt veel meer verwacht dan vroeger. Van oudsher hebben veel culturele organisaties de horeca en de winkel uitbesteed. Maar als het hoort bij je beleving, hoe organiseer je dat dan optimaal? Hoe zorg je dat mensen bij jouw organisatie willen horen? Hoe maak je de verbinding?

  Locatie: Goudse Schouwburg, Gouda

  12 december: de kracht van een goede lobby

  Het politieke krachtenveld is enorm veranderd en datzelfde geldt voor de rol van de media. Hoe kun je als culturele organisatie in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen meer invloed uitoefenen op politiek en overheid? Wat is belangrijk in je analyse? En wat zijn tips en tricks voor het opstellen van een strategisch public affairs plan?

  Locatie: Orkater, Amsterdam

   

  Voor sprekers en praktische informatie....

  Bewaren

 • Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit

  Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. In de aanloop is het nog belangrijker om te weten hoe je je organisatie op de kaart zet in de lokale politiek. Daarom biedt de Academie voor Cultuurmanagement een ééndaagse training politiek bestuurlijke sensitiviteit.

   "Ik vind deze training een goede aanvulling en zeer nuttig om de politiek sensitieve antenne beter aan te kunnen zetten."

  Na het volgen van de training heb je beter inzicht in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die relevant zijn voor de huidige rol en de toekomstige ontwikkeling van je organisatie.

 • Levende Cijfers de Basis

  Directeuren, zakelijk leiders, management teams, subsidieverstrekkers en adviseurs die cijfers tot nog toe wat vermeden hebben. 

  De training:

  Levende Cijfers de Basis geeft een (her)introductie in de financiële taal, maar dan in gewone mensentaal vanuit het perspectief van de manager en van diegene die de verantwoordelijkheid heeft voor een organisatie of een onderdeel ervan. Ook voor de manager die wil weten of hij kan investeren of dat hij op de kosten moet letten, omzet moet maken en voldoende weerstandsvermogen heeft, is deze training geschikt.

  In de Basis leer je de meest belangrijke begrippen aan de hand van theorie. De training is toepassingsgericht en er wordt gebruikt gemaakt van twee cases. De cursus wordt ondersteund door een e-boek.

 • Levende Cijfers Beoordelen & Beslissen

  In Levende Cijfers Beoordelen en Beslissen leer je hoe je systematisch cijfers leest, observeren en op zoek te gaan naar oorzaken.

  Regelmatig wordt een resultatenrekening en een balans geproduceerd. Hierin staan de prestaties van de organisatie en hoe deze ervoor staat. Het lezen van die rapporten is vaak niet het leukste werk, zeker als zo'n rapport als ingewikkeld wordt ervaren. Maar als je een resultatenrekening en balans goed kan lezen, vertelt het veel meer over je organisatie dan je weet uit je dagelijkse ervaring op de werkvloer.

  Het goed kunnen lezen van de resultatenrekening en balans, is het aan kunnen brengen van de samenhang met de dagelijkse praktijk. Cijfers vertellen iets over je processen, verkoop, inkoop en productie. Als je die cijfers leest leer je je bedrijf kennen. Komt de stijging van de omzet door meer voorstellingen, meer bezoekers of hogere entreeprijzen of een combinatie? Als je op kosten wil besparen, in welke processen wil je dat dan doen?

 • Levende Cijfers Begroten & Bijsturen

  Een begroting heb je vaak nodig om de subsidiegever te informeren, maar er zijn ook werkbegrotingen. Een werkbegroting is een vertaling van het beleid naar cijfers. Je vraagt je af hoe je plannen haalbaar zijn. Het verschil van die twee komt tot uitdrukking in een metafoor. Met een werkbegroting bepaal je hoe je in Parijs uitkomt en met de subsidiebegroting dat je verbruik niet meer is dan 1 op 20.

  De werkbegroting helpt je de zaak te besturen en alternatieven te kiezen wanneer het niet gaat zoals gepland. De werkbegroting is een instrument om te besturen en dus bij te sturen. Essentieel voor beleid maken en begroten zijn de volgende begrippen: beleid en ambitie, vaste kosten, risico en rendement en sunk costs. In de cursus word je deze begrippen en verbanden ertussen uitgelegd. Een goed begrip hiervan is fundamenteel voor beslissen en goed besturen. En dan creëer je je vrijheden.

  Een uitdagende cursus, waarvoor je een basisbegrip van financiën moet hebben. Maar gegarandeerd dat je anders gaat begroten en met veel zekerheid aan tafel zit met de uitvoerenden en ook de subsidiegevers!

 • Ondernemingsraad

  Een goed functionerende OR

  Als Ondernemingsraad (OR) ben je voortdurend op zoek naar een gezond evenwicht tussen het belang van het personeel in jouw organisatie en het belang van de organisatie zelf. Je bent spreekbuis van de werkvloer én gesprekspartner van het management. Dat is een bijzondere positie met een grote verantwoordelijkheid.

  Elke culturele organisatie heeft baat bij een goed functionerende Ondernemingsraad die de context van de organisatie begrijpt en de slagkracht  effectief helpt te vergroten. Je hebt als OR-lid een behoorlijk pakket aan kennis en vaardigheden nodig om optimaal te kunnen functioneren. Hoofddoel van de training is je in staat te stellen systematisch de werksituatie te kunnen analyseren. Je hoeft geen inhoudelijk expert op alle gebieden van HRM en bedrijfsvoering te zijn, maar je bent wel in staat concreet en precies jouw grenzen aan te geven en jouw perspectieven af te wegen.

  Deze training is op maat gemaakt voor de culturele sector.

  Onderwerpen

  • hoe de omgeving verandert en wat dat betekent voor culturele organisaties
  • missie en idealen versus realiteit van jaarrekening (of artistiek versus zakelijk)
  • gezonde bedrijfsvoering en de kijk op het personeel (geen onkostenpost maar een investering)
  • benutten van de bevlogenheid van medewerkers in veranderingen

  Tijdens deze intensieve dag – een mix van kennisoverdracht, vaardigheidstraining en het uitwisselen van ervaringen - krijg je handreikingen die je meteen kunt toepassen. Daarbij is het mogelijk van te voren aan te geven over welke onderwerpen je vooral wilt spreken. De focus ligt op het stellen van de juiste vragen en het bepalen en onderbouwen van de prioriteiten.

 

'Hartelijkheid, de stille kracht waar iedereen om vraagt'