Academie voor Cultuurmanagement

Overzicht alle cursusdata

 
 • Leiderschap in de Cultuursector

  Leidinggeven aan een culturele organisatie is een strategie kiezen, ondernemen en managen in een bijzondere context. In deze geanimeerde en interactieve bijeenkomsten staat het leiderschap in de culturele sector centraal - met actuele thema's - en een kijkje achter de schermen. Letterlijk: we reizen langs vier locaties met ieder een eigen verhaal. 


  Download hier de brochure 

  de thema's

  26 september: moedig voorwaarts

  Culturele organisaties hebben een “opdracht”, maar richten zich ook steeds nadrukkelijker op de markt. Dat vergt stuurmanskunst en flexibiliteit. Maar met te veel aanpassingen aan subsidiegevers, stakeholders of publiek ben je nauwelijks herkenbaar meer. Het is belangrijk je te durven onderscheiden en activiteiten buiten de gebaande paden te organiseren. Hoe doe je dat? Hoe kom je tot onafhankelijke en koersvaste keuzes? Hoe ga je om met dilemma’s?

  Locatie: Festival Tweetakt, Utrecht

  1 november: positie kiezen en richting geven

  Organisaties zijn bewezen succesvoller als ze werken vanuit dát wat ze uniek maakt: hun identiteit en overtuiging, ofwel hun merk. Daar kan in de cultuur nog veel meer gebruik van worden gemaakt. Door die uniciteit als kompas te gebruiken werk je niet alleen aan een sterk merk, maar ben je als leider richtinggevend voor een veerkrachtige organisatie met heldere prioriteiten en zelfstandige medewerkers. Hoe bereik je dat?

  Locatie: Stedelijk Museum, Amsterdam

  21 november: onderdak voor een ontmoeting

  Cultuurbezoek wordt steeds vaker een sociale gelegenheid: een ontmoeting, waarbij de authentieke setting belangrijk is (het museum, de bibliotheek, het theater). Van de faciliteiten wordt veel meer verwacht dan vroeger. Van oudsher hebben veel culturele organisaties de horeca en de winkel uitbesteed. Maar als het hoort bij je beleving, hoe organiseer je dat dan optimaal? Hoe zorg je dat mensen bij jouw organisatie willen horen? Hoe maak je de verbinding?

  Locatie: Goudse Schouwburg, Gouda

  12 december: de kracht van een goede lobby

  Het politieke krachtenveld is enorm veranderd en datzelfde geldt voor de rol van de media. Hoe kun je als culturele organisatie in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen meer invloed uitoefenen op politiek en overheid? Wat is belangrijk in je analyse? En wat zijn tips en tricks voor het opstellen van een strategisch public affairs plan?

  Locatie: Orkater, Amsterdam

   

  Voor sprekers en praktische informatie....

  Bewaren

 • Levende cijfers

  Voor directies en management teams van culturele instellingen die tot nog toe cijfers wat vermeden hebben.

  In “Levende cijfers” leer je de taal van cijfers. Door de cijfers heen leer je de organisatie begrijpen. Het gaat in deze workshop niet om financiële onderwerpen, maar om de culturele organisatie  en het werk dat er wordt gedaan. Daarvoor heb je cijfermatig inzicht nodig en dat krijg je

  Een goede cijfermatige analyse brengt je onmiddellijk tot de kerngebieden, waarover je moet beslissen. Waarom de producties uitbreiden als de verkoop stagneert? Waarom aan personeelsbeleid werken als de onderneming tegen de klippen opgroeit? Waarom meer bezoekers trekken en de prijzen laten dalen?

  “Voor het eerst had ik echt beeld bij wat er op zo’n balans stond; het theater, de zitplaatsen en de producties in ontwikkeling.”

 • Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit

  Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. In de aanloop is het nog belangrijker om te weten hoe je je organisatie op de kaart zet in de lokale politiek. Daarom biedt de Academie voor Cultuurmanagement een ééndaagse training politiek bestuurlijke sensitiviteit.

   "Ik vind deze training een goede aanvulling en zeer nuttig om de politiek sensitieve antenne beter aan te kunnen zetten."

  Na het volgen van de training heb je beter inzicht in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die relevant zijn voor de huidige rol en de toekomstige ontwikkeling van je organisatie.

 • Ondernemingsraad

  Een goed functionerende OR

  Als Ondernemingsraad (OR) ben je voortdurend op zoek naar een gezond evenwicht tussen het belang van het personeel in jouw organisatie en het belang van de organisatie zelf. Je bent spreekbuis van de werkvloer én gesprekspartner van het management. Dat is een bijzondere positie met een grote verantwoordelijkheid.

  Elke culturele organisatie heeft baat bij een goed functionerende Ondernemingsraad die de context van de organisatie begrijpt en de slagkracht  effectief helpt te vergroten. Je hebt als OR-lid een behoorlijk pakket aan kennis en vaardigheden nodig om optimaal te kunnen functioneren. Hoofddoel van de training is je in staat te stellen systematisch de werksituatie te kunnen analyseren. Je hoeft geen inhoudelijk expert op alle gebieden van HRM en bedrijfsvoering te zijn, maar je bent wel in staat concreet en precies jouw grenzen aan te geven en jouw perspectieven af te wegen.

  Deze training is op maat gemaakt voor de culturele sector.

  Onderwerpen

  • hoe de omgeving verandert en wat dat betekent voor culturele organisaties
  • missie en idealen versus realiteit van jaarrekening (of artistiek versus zakelijk)
  • gezonde bedrijfsvoering en de kijk op het personeel (geen onkostenpost maar een investering)
  • benutten van de bevlogenheid van medewerkers in veranderingen

  Tijdens deze intensieve dag – een mix van kennisoverdracht, vaardigheidstraining en het uitwisselen van ervaringen - krijg je handreikingen die je meteen kunt toepassen. Daarbij is het mogelijk van te voren aan te geven over welke onderwerpen je vooral wilt spreken. De focus ligt op het stellen van de juiste vragen en het bepalen en onderbouwen van de prioriteiten.

 

'Hartelijkheid, de stille kracht waar iedereen om vraagt'